Utrpenie mladého Werthera - Johann Wolfgang Goethe

17.06.2022

Výnimočné dielo. Moja najnovšia srdcovka ❤️. 


Vydavateľstvo: Tatran        Rok vydania: 1984        Počet strán: 268 (aj s prílohami)        Väzba: pevná      


Predpokladám, že väčšina z vás vie, o čo ide v Utrpení mladého Werthera. Listy mladého muža o nenaplnenej láske ku krásnej žene, Lotte, ktorá je však sľúbená inému. Známe fakty, ktoré sme sa v škole museli naučiť, napriek tomu, že nás dielo nijak obzvlášť nelákalo. Veď povinné čítanie - čo je povinné, to je určite ako za trest. Na niektoré knihy človek skrátka potrebuje správny čas. A ja som ho práve mala.

Už som sa tu neraz priznala, že o výnimočných knihách sa mi píše ťažko. Ešte horšie, ak ide o klasiku oceňovanú aj kritikmi. Čo ja mám do toho čo písať, veď nie som odborník, neštudovala som literatúru. Som len laická čitateľka, čítam pre potešenie, pre odreagovanie. Ale o tom, čo som cítila, keď som čítala Wertherove slová vám napísať môžem. Musím a chcem. Len moje pocity, môj dojem, môj zážitok z knihy. Dokonalý zážitok.

"Je predsa isté, že iba láska robí človeka na svete nevyhnutne potrebným."

Príbeh, alebo ak chcete listy a záznamy mladého Werthera, boli veľmi intenzívnou citovou drámou, ktorá však okrem ústrednej témy nenaplnenej lásky skrývala množstvo ďalších zaujímavých odbočiek. Silné emócie, nádherné prirovnania, súboje srdca s rozumom a jedinca so spoločnosťou. Všetko zaklincované srdcervúcim záverom. Každá veta, každé slovo bolo tak živé, že som ani na chvíľu nepochybovala o autobiografických črtách celého diela. Autor sám pociťoval silu nenaplnenej lásky a tak sa Werherov príbeh pokladá aj za akúsi Goetheho spoveď, úprimné vyznanie.

"Wilhelm, čím je nášmu srdcu svet bez lásky! Čím je laterna magika bez svetla! Len čo do nej vložíš lampôčku, zjavia sa ti na bielej stene najpestrejšie obrázky! A hoci by to nebolo nič iné, iba pominuteľný prelud, jednako sme šťastní, keď pred ňou ako mladí chlapci stojíme a nadchýname sa čarovnými obrázkami."

Napriek zjavne ťažkej téme sa mi kniha čítala až neuveriteľne ľahko, plynulo a príjemne. Bola doslova pohladením duše. Cez krásne nenútené poetické opisy, ktoré zvýrazňovali Wertherove pocity a dokonalosť prírody, po výnimočné a výstižné myšlienky. Zamyslenia nad životom, našou ľudskou povahou, láskou a bytím ma dojímali a otvárali oči. Nadčasové dielo. 

"Neraz by som si rozorval hruď a rozdrúzgal lebku, že si ľudia vzájomne tak málo znamenajú. Ach, nikto mi nedá lásku, radosť, vrúcnosť a slasť, ak ju sám neprinášam, ani ja srdcom plným blaženosti neobšťastním iného, ak predo mnou stojí chladný a nevládny." 


"Pravdaže, som len pocestným, len pútnikom tu na zemi! Vari ste vy niečo viac?"

Fascinoval ma aj prerod hlavného hrdinu z inteligentného mladého muža oslavujúceho život a prírodu k zmätenému človeku, ktorý stráca nádej a východisko vidí iba vo svojej smrti. Stretnutia a zážitky človeka, ktorého pohltí zvláštna nemohúcnosť a neschopnosť pokračovať ďalej. Výrazný bol aj súboj Werthera ako jedinca so spoločnosťou dupajúcou po ľudských citoch a dôstojnosti. Opätovala by Lotte jeho lásku, keby neexistovali isté spoločenské konvencie, predsudky, sľuby a podobne?

"Či nie som ten istý človek, ktorý sa kedysi vznášal v záplave citov, ktorého kroky sprevádzala nebeská blaženosť, ktorého srdce by bolo vedelo láskyplne objať celý svet? A toto srdce je teraz mŕtve, neprýšti z neho nijaké zanietenie, oči mám suché a myseľ, ktorú už neposilňujú osviežujúce slzy, úzkostlivo mi mraští čelo."

"Že vy ľudia," zvolal som, "keď o niečom hovoríte, hneď musíte vravieť: to je pochabé, to je múdre, to je dobré, to je zlé! A čo to všetko znamená? Či ste pritom vyskúmali vnútorné pohnútky skutku? Či viete s určitosťou objasniť príčiny, prečo sa stal, prečo sa musel stať? Keby ste to vedeli, neponáhľali by ste sa tak s úsudkami."

Ak by som to mala zhrnúť, pri písaní týchto slov som sa niekoľkokrát pristihla, že knihu opätovne čítam. Perfektný dôkaz o tom, ako veľmi sa ma dotkla 🥰. Určite sa k nej budem často vracať.

PS: ospravedlňujem sa za to množstvo citátov. Bolo by ich tu ešte viac, keby som mala vypísať všetko, čo ma v knihe zasiahlo. 

5⭐/5⭐